BS Cảnh Báo Coronavirus Đã Tử Vong; Số Người Chết Thật Sự Là 24,589; Thành Phố Cổ Vũ Xương (Vũ Hán)