MUỐN CHỐNG TÀU CỘNG, TRƯỚC HẾT PHẢI CHỐNG VIỆT CỘNG

Thời gian gần đây sao thấy có nhiều cá nhân, hội, nhóm, hô hào chống Tàu + quá trời trời luôn, với khẩu hiệu ai chống Tàu + mới là yêu nước, rồi quyên tiền, gây quỹ đủ thứ hết, nhưng lại ko nhắc gì đến việc chống Việt +.

Tạ Phong Tần xin mạn phép hỏi các quý vị đó vài câu rằng:

1)- Quý vị có biết Việt + hiện nay cấu kết chặt chẽ với Tàu + để dâng nước VN cho Tàu + thôn tính từ từ như một vết dầu loang (càng ngày càng lan rộng) hay ko?

Tiếp tục đọc