“NGHỀ DÂN CHỦ” Ở VIỆT NAM

Ko hiểu từ lúc nào mà VN lại rộ lên phong trào: Lên mạng chửi Việt + láp dáp vài câu, rồi sau đó viết stt or inbox than nghèo kể khổ, than đau ốm bịnh tật (or vợ ốm con đau, cha mẹ già bịnh tật), than đang mắc nợ nần, than làm ăn thất bại, than không nhà ở, v.v… (nói chung là 1,001 lý do) để ăn mày lòng thương xót của những người có lòng với quê hương và có tâm muốn chống Việt +.

Tiếp tục đọc