TRÒ CHƠI ChatGPT

Trích:
“… Tôi đồng ý với nhận định của anh bạn tôi, trí tuệ nhân tạo giúp ích cho con người rất nhiều, nhưng cũng làm cho con người “bị ngu đi.” Thí dụ: Tôi bị tông xe, đi nhờ luật sư giúp làm thủ tục đòi bảo hiểm bồi thường. Ông luật sư hỏi tôi đi từ hướng nào tới hướng nào? (Bắc, Nam, Ðông, Tây.) Tôi bật Google Map chỉ cho ổng coi hướng tôi đi và nói: “GPS nó chỉ đâu tôi theo đó chớ tôi mà biết hướng nào thì tôi chết liền. Ðể ý hướng làm chi.” Rõ ràng là so với các tiền bối không biết sử dụng GPS (và chỉ biết coi bản đồ in trên giấy) tôi “bị ngu hơn” về khoản định hướng khi lái xe….”
Click vô link để đọc toàn bài:
https://baotreonline.com/van-hoc/tap-ghi/tro-choi-chatgpt.baotre